top of page

Obmann: Andreas Grabner
Telefon: 0676 5681911
E-Mail:

Notenarchivar Rafael Dohnal
E-Mail:

musikalischer Leiter: Johannes Stross
Telefon: 0664 6306793
E-Mail:

Vereinskassierin: Ramona Gabriel
E-Mail:

Jugendreferentin: Michaela Münsch
E-Mail:

Schriftführer: Elisabeth Bolter
E-Mail:

Öffentlichkeitsarbeit: Bernhard Matt
E-Mail:

Chronik: Michael Riesch
E-Mail:

bottom of page